PM shop - poštovné a balné:

Dobírka CZ:                 -     139Kč
Doporučeně CZ:         -      77Kč
Od 1900Kč zaslání v CZ zdarma
Podrobné info: CENÍK POŠTOVNÉHO
Tento “kurz“, autor těchto www, sepsal již v r. 2000 a od r. 2008 je zde v jednodušší verzi k dispozici. Vhodný je pro spíše začínající modeláře. Preferovány jsou zde jednoduché postupy, ke kterým nepotřebujete žádné speciální a drahé pomůcky, ani nemusíte být “superlepič“. Takže se nechejte inspirovat a alespoň něco si vyzkoušejte.
papermanie@email.cz , nebo ↓

OT 64 - SKOT

Vydal:       GPM - Polsko
Měřítko:  1 : 25

Tento model je výrobkem jedné z největších polských firem zabývajících se výrobou papírových vystřihovacích modelů tj. fy. GPM. Jedná se o model u nás velice známého  obrněného bojového prostředku, který byl v naší republice používán pod názvem OT - 64 asi  od začátků 60 tých let. Dosud se používá např. v záchranářských verzích.

Model je zpracován v měřítku 1 : 25 a byl vydán v reedici v r. 1998. Pro svoji členitost, vybavenost a atraktivní vzhled, je v Polsku velice oblíbený a myslím, že nadchne i každého českého stavitele. Všechny části modelu jsou sešity spolu s obálkou do časopisového formátu A4. Vlastní díly jsou natištěny na 12-ti listech papíru, který je o něco silnější než papír u nás vydávaných stavebnic, a je klasickým materiálem všech modelů firmy GPM. Z mé vlastní zkušenosti mohu říci, že ne na všechny díly je tento papír vhodný a dělá problémy při stáčení či tvarování menších částí. Osobně preferuji papír slabší, používaný u našich výrobců, který se dá v případě potřeby podlepit, ovšem u některých dílů je silnější papír samozřejmě výhodou.

Obálka je lesklá a na přední straně se nachází kreslená verze modelu, kdežto zadní strana je věnována zmenšeným fotografiím modelů z produkce zmíněné firmy. Na druhé stránce obálky je černobílá fotografie spolu s velice krátkým popisem stroje, pod kterým je i začátek návodu, který pokračuje na třetí straně obálky a je samozřejmě v polštině. Další stránkou je dvojlist s velice solidními detailními fotografiemi rozpracovaných částí modelu, návodné kresby jsou na dalších dvou stránkách, a stačí k dobré orientaci při stavbě. Měl bych výhradu pouze k návodné kresbě kanonu a kulometu ve věži, která je nepřehledná a totéž je i u fotografie věže, a proto lze velice těžko vyčíst, jak mají být díly sestaveny.

Po prostudování uvedených reprodukcí modelu a porovnání skutečnosti z dostupných materiálů, jsem bohužel zjistil spoustu nepřesných pozic a vzhledových závad. Toto jsem ale zjistil u českých verzí stroje, a protože jsem neměl k dispozici polské varianty, nemohu posoudit, jak dalece se model liší od skutečnosti.

Tisk je kvalitní, ale pravděpodobně z důvodu reedice je barva ploch karoserie, interiéru i jiných dílů velice tmavá, a ztrácí se v ní některé detaily. Dejte si pozor při lepení vnějších stran pneumatik, jsou na nich nápisy a i tyto jsou špatně viditelné. Dělící čáry jsou zbytečně silné a někdy působí rušivě např. černé čáry na sedadlech. Pozor na ohyby dílů i chlopní - vydavatel neoznačuje, zda přijdou ohnout do rubu nebo líce jako je zvykem u našich stavebnic. Soutisk je dobrý a nikde barva nechybí.

Vzhledem k tomu, že model je značně členitý a skládá se z většího množství dílů, doporučuji stavbu zkušenějším modelářům. Je nutno brát v úvahu i poněkud jinou technologii stavby, protože drtivá většina dílů se lepí tzv. „na tupo". Tento způsob lepení bude krátce popsán v našem kursu / díl 8. Při celé stavbě jsem použil lepidlo Herkules a sekundové lepidlo pro kovové díly.

U vlastní stavby, vzhledem k návodu v polštině, doporučuji postupovat podle posloupnosti čísel od č. 1, snad jen kola se dají dělat s předstihem, jinak je potřeba si dát velice dobrý pozor na čísla a tyto si napsat i na druhou stranu příslušných dílů a neustále kontrolovat s návodnými kresbami a fotografiemi.

V průběhu stavby modelu zjistíme větší počet nepřesností na vypracování samotného modelu. Tyto nepřesnosti vyžadují větší pozornost a mnohdy i značnou dávku improvizace, proto se pokusím na některé „záludnosti" upozornit.

Díl č. 1 jsem vzhledem k tomu, že patří mezi nosné prvky, podlepil kancelářským papírem a toto podlepení jsem opakoval i u dalších nosných dílů, i když to návod nevyžaduje. Díry pro tyče náhonů na spodní části vany podvozku, doporučuji udělat až po slepení těchto náhonů a následné kontrole kam tyto tyče budou dosahovat, tak aby byly souměrné s podvozkem a osou modelu. Pravděpodobně budou dosahovat mimo naznačené otvory a jejich polohu budete muset upravit.

Motor je jednoduchý, ani podvozkové části nedělají větší problémy, jen si je třeba dát pozor při sestavování tyčí náhonů a dodržovat osovou souměrnost jak bylo uvedeno.

Kola jsou poměrně složitá a jedno se skládá celkem z 15 dílů, při lepení tvarů pneumatik jsem si pomohl několika slepkami po vnitřním obvodu těchto dílů, které lepení značně usnadnilo.

Při sestavování karoserie si dáváme pozor na přesné vystřižení všech otvorů průlezů, krytů motoru, zvláště předních a zadních dvířek, protože musí následně do těchto otvorů těsně zapadnout. Po slepení přední části Vám na levé straně špice karoserie vznikne asi 3mm nepřesnost klínového tvaru tuto lze zamaskovat vlepením kousku papíru a zatřením barvou.

Pásky pro oblepení hran otvorů nad motorem a nad prostorem pro mužstvo vlepime tak, že prostory mezi otvory podložíme kartonem, nebo dřívky o síle 1,5-2 mm, tak aby o tuto sílu pásky vyčnívaly ven a zakápneme z vnitřní strany karoserie lepidlem.

Dále můžeme v karoserii vyříznout na bočních stranách otvory pro střílny, ale jen pokud máme nalepeny vnitřní stěny!  Pozor kresba neodpovídá tvarům dílů, které jsou jako záklopky těchto otvorů , měly by být vyříznuty podle těchto dílů, ale lze je jen nalepit na příslušná místa. V přední části můžeme zvolit otevřená, nebo zavřená světla, buď otvory zalepíme kryty světel, nebo necháme otevřené, osobně jsem světla vybavil i AL folií.

Vlnolam (rušič vln, při jízdě vodou), jsem zvolil funkční, jako i všechny poklopy a dvířka, což je velice náročná práce vyžadující vekou trpělivost. Pantíky jsem zhotovil z namotaného novinového papíru na špendlíku, potíraného lepidlem. Po vyschnutí, jsem z těchto trubiček řezal potřebné délky a oblepoval je příslušnými díly ze stavebnice, možná to bylo zbytečné, ale mně se osvědčily. Podobnou technologii jsem zvolil i při lepení kanónů, odvzdušňovacích trubek motoru (tyto jsem řezal na několik částí pod úhly, abych docílil správného oblouku) a tyčových náhonů kol, protože po zkoušce „stočitelnosti" těchto dílů z originálního papíru jsem zjistil, že potřebné průměry jsou na jeho sílu přece jen poněkud malé. Stočené z novin na drátech vhodného prům. vypadaly po na tření barvou přece jen mnohem lépe.

U vnitřního vybavení modelu bych se ještě zastavil u hadicových vzduchových trubic na stěnách interiéru. V návodu doporučují na bužírky nanést vrstvu lepidla, aby měly vroubkový povrch. Zdálo se mi lepší omotat bužírku těsně bavlnkou, na koncích zakápnout lepidlem a natřít tmavě zelenou barvou - výsledek je mnohem přesvědčivější. Také granáty nakreslené v zásobnících neušly mé pozornosti - zhotovil jsem je z moduritu, do držáků jsem udělal otvory a granáty do nich vlepil. Sedadla jsou všechny funkční, přesně podle návodných kreseb. Vnitřní stěny jsem nalepil rovnou dovnitř karoserie, kterou jsem celou podlepil pro větší pevnost světle hnědým bar. papírem tj. přibližně stejným bar. Odstínem (originální vnitřní barva karoserie je světlounce krémová - tady barva neodpovídá).

Při lepení zadního čela s vystřiženým otvorem pro dveře pozor! - u zúžené spodní části čela jsem byl nucen dovnitř vlepit výztuhy z kartonu síly 1mm, šířky asi 4mm a délky asi 2cm tak, aby byly nalepeny hranou na vnitřní stěnu zeslabené části čela po obou stranách dveří, plochou k vnitřnímu schůdku spodní části modelu. Touto výztuhou se čelo dveří z obou stran dostatečně zpevní a nemá tendenci se krčit. Při vlepování čela je dobré do otvoru neustále vkládat pro kontrolu nerozstřižené zadní dveře - ty rozstřihneme až po řádném usazení a vlepení zadního čela a celé karoserie. Kompletně slepenou karoserii jsem vlepil na spodní část v celku. Při této práci se obrníme velkou trpělivostí a snažíme se nalepit karoserii co nejrovněji, protože nerovnosti se projeví po nalepení bočních lišt a někde by mohly být i dost velké - proto pozor, bylo by škoda něco zkazit. Možná vám nebude lícovat zadní část karoserie na zadní čelo a vznikne někde mezírka, toto jsem vyřešil tím že jsem nechal karoserii přesahovat asi 1-2 desetiny přes čelo a po celém obvodu zadního čela nalepil pásek papíru asi 1mm širokého v příslušné barvě, který dokonale mezírku zakryl.

Další nástraha číhá ve slepování věže vozidla. Tato se liší od skutečnosti, protože boční stěny spodní části věže mají opačný úhel sklonu, což poznáme až při lepení, také přijdeme na to, že vyznačený šestiúhelníkový otvor na karoserii neodpovídá této části. Musíme vyzkoušet spodní část věže a z přední i zadní části vyznačeného otvoru odříznout potřebnou část a na bocích karoserie zabarvit části, které zůstanou bílé. Máme na výběr věž nižší, nebo vyšší s polskými znaky. Zvolil jsem nižší verzi, ale tady původní díl přesahuje celým obvodem přes spodní část věže a bylo nutno provést úpravu tj. asi o 3mm snížit horní část, aby tato co nejvíce lícovala s rozměry spodní části a nepřesahovala přes ni. Bohužel touto úpravou se opět víc odchýlíme od originální předlohy - původní věž na stroji je podstatně vyšší. Také původní mezikruží patřící k této části se musí zhotovit nové tak aby odpovídalo menšímu průměru upravené věže.

Zhotovení kulometů ve věži je více méně intuitivní, a protože je oproti skutečnosti velice zjednodušené - neuděláte chybu, když je zhotovíte podle fotografie. Slepení a zhotovení dalšího množství menších či větších dílů, je už jen otázkou trpělivosti.

Na závěr mohu říct, že přes svoji složitost, množství dílů a uvedené nedostatky není stavba extrémně náročná. Věřím, že se vám hotový model bude líbit a zaujme ve Vaší sbírce výsadní postavení.

Model slepil Velda st. - fota a textová úprava recenze Velda st.

OT 64 Skot 1.jpg
OT 64 Skot 2.jpg
OT 64 Skot 3.jpg
OT 64 Skot 4.jpg
OT 64 Skot 5.jpg
OT 64 Skot 6.jpg
OT 64 Skot 7.jpg

Líbí se vám tyto stránky?

Chcete-li tyto stránky podpořit, zkopírujte si jeden ze dvou HTML kódů loga Papermanie stránek 

 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 

“Svět papírových modelů“  

PA logo 1.png
DF - pap. modelarstvi.png
ABC logo.png
MPMPM - museum.png
Creative Canon.png
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kopírování, úpravy, či jiné použití původních textů, částí textů, fotografií, obrázků, či jiných souborů z těchto stránek do jiných www, textových materiálů a digitálních nosičů mimo tyto stránky, je povoleno pouze s písemným souhlasem autora těchto stránek a s uvedením těchto www jako zdroje. © Jiří Velocha 2021.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one