PM shop - poštovné a balné:

Dobírka CZ:                 -     139Kč
Doporučeně CZ:         -      77Kč
Od 1900Kč zaslání v CZ zdarma
Podrobné info: CENÍK POŠTOVNÉHO
Tento “kurz“, autor těchto www, sepsal již v r. 2000 a od r. 2008 je zde v jednodušší verzi k dispozici. Vhodný je pro spíše začínající modeláře. Preferovány jsou zde jednoduché postupy, ke kterým nepotřebujete žádné speciální a drahé pomůcky, ani nemusíte být “superlepič“. Takže se nechejte inspirovat a alespoň něco si vyzkoušejte.
papermanie@email.cz , nebo ↓

Škoda Sentinel

ŠKODA SENTINEL r.1927

Vydal:            ABC / CZ
Měřítko:       1:32
Poznámka:   ke slepení byly použity dva stejné originály modelu.

Předloha tohoto stroje má dlouhou historii, počínaje výrobou v Čechách přes licenční stroje z Anglie až po stroje, které byly používány i v Asii. Jeden tento stroj vlastní ve svých sbírkách i Technické muzeum v Brně.

Samotný model sice svým barevným podáním a hodně zjednodušenými technickými detaily rozhodně neodpovídá skutečnosti, ale jeho tehdejší pozice v českém technickém pokroku, si zaslouží, aby se mu alespoň takto trochu věnovala pozornost. Proto na začátek upozorňuji, že byly použity dva stejné modely, protože se předem počítalo s některými úpravami vyžadující, aby některé díly byly dvakrát - např. větší plastičnost, doplnění druhého náhonu zadních kol apod. Hotový model byl navíc doplněn o SPZ, skutečného stroje ve sbírkách Technického muzea v Brně kde je také umístěn.

Stavbu můžete začít koly. Krom pásků plášťů a ráfků, byly všechny díly podlepeny kancelářským papírem. U zadních kol jsou nahrazeny díly č.63, díly č. 59, 60, 61, 64, 65  a 66 z druhého modelu, které jsou použity pro vnitřní část disků a ráfků zadních kol. Ve všech 4 dílech 60 je vyříznutý "vzduch" mezi loukotěmi a slepeny vždy dva a dva k sobě. Zadní ráfky jsou slepeny tak, že je vlepen přední pásek, dále slepené díly 60 a vlepen zadní pásek, tak aby díl 60 byl mezi pásky ráfku. Vnitřní díly ráfků zadních kol jsou zhotoveny z pásků dílů č.59 a 64  a podle potřeby seříznuty tak, aby nepřesahovaly přes šířku ráfku kola.  Vnitřní díly předního ráfku jsou zhotoveny z pásku červeného papíru asi o šířce 6mm, a délky 52mm, na vnitřním dílu disku předních kol je vyříznut vzduch mezi loukotěmi. Hotová kola odložte k pozdější kompletaci. Při sestavě kol se můžete částečně řídit podle fotografií.

Pokračujte kabinou. Stavbu začněte podlepením dílů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 10 kancelářským papírem. Pro zjednodušení lepení hlavní díly kabiny č.5 a 2 rozřízněte na 3 části - dvě boční a jednu přední. U bočních dílů můžete odřezat dveře a zhotovit je otvírací na pantech (viz. foto). Celou kabinu včetně vnitřních dílů zkompletujeme.

U dílů kotle 7, 8 a podlahy, můžete použít navíc detaily z druhého modelu (dvířka, krabice - podlepíme je 1mm kartonem apod. ) pro větší plastičnost, případně můžete k těmto dílům přidat i trubky a dráty z drátků natřených na šedo. Rovněž páku brzdy, volant, píšťalu, táhlo píšťaly, zhotovte plastické z drátků apod. Opět se podívejte na fota.

Samostatně zhotovíte střechu, díly 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 podlepte kanc. papírem (celky jsou pak dostatečně pevné a tuhé). Díl 15 opět rozřízněte na tři díly - zadní díl a dva zelené lemy. Zadní díl č.15 samostatně vlepte do vnitřku kabiny. Zkompletujte střechu s bočními lemy a dílem 16, a celou střechu vlepte mezi bočnice kabiny a zadní částí přilepte natupo po celé délce co nejpřesněji k zadnímu dílu kabiny. Vepředu přilepte střechu na výztuž  - díl č.17. Dbejte, aby střecha na kabině, byla ve všech pohledech v rovině. Celá kabina by měla přijít nalepit na díl č.22. Tento díl celý podlepte 0,8 - 1mm kartonem a rozdělte na dva díly (přední - pro kabinu a zadní - pro korbu). Část pro korbu zatím nechejte zatíženou pro další zpracování. Na přední část nalepte opatrně celou zkompletovanou kabinu. Shora opatrně a přiměřeně zatížíme střechu a necháme odloženou na pozdější kompletování.

Pokračujte podvozkem. Díly 27, 28, 29, 30, 45 a 46 podlepíme kanc. papírem, zatížíme a necháme zaschnout. Všechny tyto díly rámu slepíte podle návodu, zatížíte a necháte řádně vyschnout. Pozor, na těchto dílech závisí z velké části celá geometrie modelu, proto je nutná přesnost a opatrnost.

Díly listových per zhotovíte plastická - použijte pouze horní část dílů 31 a 33 s  držáky, které nalepíte na rám v patřičných místech. Samotná pera zhotovíme ze 6ti kartonových pásků asi 0,5 silných a 2mm širokých o délce podle původních per a podle těchto je i vytvarujete (první list je delší aby šlo vytvořit oko mezi držáky). Z původních dílů per, použijte ještě střední části, kterými budou provlečeny osy kol. Tyto odřízlé části nalepte na 2mm silný karton, zhotovte otvory a přilepte v patřičných místech na pera. Přes tyto díly a pera přilepíte dva drátky vytvarované do U, podle rozměrů dílů. Na opačnou stranu drátků nalepíte destičky se čtyřmi otvory a můžete doplnit papírovými maticemi přiměřené velikosti. Hotová pera vlepte na zadní díly držáků na rámu (přední na předek, zadní na zadek rámu). Po dokončení a správném umístění, nalepíme i přední díly držáků per. Vše viz. foto.

Zhotovte přední nápravu. Díl 35 budete muset prodloužit tak aby vám pasoval délkou mezi držáky  obou per. Na díl zleva a zprava (kudy bude procházet osa) nalepte kartonové čtverečky odpovídajících rozměrů a šířky se zhotovenými otvory pro osu (potřebnou šířku nutno změřit). Tyto kartonové díly vám jednak prodlouží tento díl na potřebnou délku a jednak velice dobře zpevní samotné otvory pro osu.

Díl č.39, který je nalepen na dílech 37, 38,  přilepte o něco níže, protože v reálu (ve skutečnosti) by bránil otvírání dvířek kotle, nebo jej nepoužijete - při porovnávání fotografií skutečného stroje, tento díl nebyl na žádné fotografii vidět. V tom případě zaretušujete místa, kde má být díl upevněn.

Zadní náprava, je v případě plastických per zpevněna pouzdrem, zhotoveným namotáním papíru na použitou osovou špejli o délce asi 35mm - potřebnou délku si odměřte, tak aby opět tento díl vlezl mezi pera viz. foto. Pozor, veškeré otvory pro přední i zadní osu, děláme malinko větší, aby měl model možnost si dobře dosednout na všechna čtyři kola.

Následuje slepení korby. Postupujte podle návodu, ale přesto doporučuji opět rozřezat díl č.23 na čtyři díly - 3x bočnice a dno. Dno přilepíte na zbylou část dílu 22. Pro větší plastičnost a co největší využití dílů z druhého modelu, odříznete dno korby z druhého modelu, podlepíte ho výkresem a zatížíte. Z takto podlepeného dílu po vyschnutí vyřízneme šedý obvodový "kovový" rám. Ten raději řežte o desetinku menší na šířce i délce, aby později nebránil v přilepení bočnic. Vyřízlý rám přilepíte na dno korby a zatížené celé necháme proschnout.

Díly bočnic korby č. 24, 25, 26 a díly 57, což jsou příčné výztuhy bočnic, podlepíme výkresem, zatížíme a necháme vyschnout. Dno korby co nejpřesněji souměrně nalepte na rám, přiměřeně zatížíte a necháte proschnout. Po proschnutí přilepte díl č.58 a opět využijete díly z druhého modelu, tentokrát jsou to nosníky č. 45 a 46 ty nalepíte na dvě pozice místo kresby, dále můžete použít díly 29, 30 k doplnění nakreslených nosníků na bocích kotle a bocích dílů 58 - vše vidíte na fotech. Dále do rámu vlepte hnací kotel z dílů č. 47, 48, 49, 50, 51, 52. Postupujte podle návodu. Díl č.47 rozřízněte na 3 části a střední část zkraťte souměrně z boků asi o 1mm, o stejný rozměr na dílu č.48 ohnete více boční chlopně - jinak by vám tento zkompletovaný díl pravděpodobně nevlezl do rámu, protože je o něco širší.

K parnímu pohonu přijdou přilepit náhony řetězových kol. Ve vystřihovánce je pouze jen jeden náhon - ve skutečnosti měl stroj náhon na obou stranách. Pro druhý náhon použijete tedy díly z druhého modelu. Mezi řetězem a řetězovými koly č.53 vyřízněte vzduch, nebo si zhotovte imitaci řetězu z pásku papíru, do kterého vyťukáte postupně řadu malých otvorů (asi průměr 0,8 - 1mm). Pásek potom přehněte ve středu a vytvarujte podle řetězových kol oddělených od dílu č.53. Následně zatřete nějakou např. šedou barvou. Vše viz. foto. K hotovému rámu s podlahou korby, přilepte kabinu, kterou jste již předem nalepili na přední odřízlý díl č.22. Na spodek podlahy doplňte spodní část kotle (opět můžete vylepšit díly z druhého modelu). Dále podle návodu osaďte osy a kola. Světla je lépe upravit podle fota modelu - vybrousit ze dřeva, nebo hmoty a doplnit AL folií a průhlednou páskou. Hotové je připevníme podle skutečného stroje na držáky z drátků. Rovněž SPZ můžete použít podle skutečnosti. Na korbu přilepíme natupo a co nejpřesněji bočnice.

Hotový model byl umístěn pomocí trnů ze špejlí na podstavec z dřevěných lišt, na kterém je nalepen karton s polepem vzoru dlažebních kostek a popiska. Pro trny byly na modelu předem vytvořeny otvory ve dně kotle a ve dně zadní skříně. Do otvorů byl vlepen na pevno váleček s dírou na pevné nasunutí trnů. Trny jdou zespodu podstavce vytáhnout a model uvolnit. Celý podstavec s modelem je možno zasunout do plexisklové vitrínky jako na fotu. Slepení vitrínky se moc nepovedlo  - moc řídké lepidlo, proto jsou rohy oblepeny stříbrnou páskou.

Tím jste hotovi a při dodržení geometrie a přesnosti, dostanete do sbírky model hezkého nákladního veterána, který se bude i přes svou rádoby jednoduchost určitě líbit. Měl by vypadat nějak jako na fotech.

Model slepil J.Velocha st. - fota a textová úprava recenze J.Velocha st.

Sentinel 01.jpg
Sentinel 02.jpg
Sentinel 03.jpg
Sentinel 04.jpg
Sentinel 05.jpg
Sentinel 06.jpg
Sentinel 07.jpg
Sentinel 08.jpg
Sentinel 09.jpg
Sentinel 10.jpg
Sentinel 11.jpg
Sentinel 12.jpg
Sentinel 13.jpg
Sentinel 14.jpg
Sentinel 15.jpg
Sentinel 16.jpg
Sentinel 17.jpg
Sentinel 18.jpg
Sentinel 19.jpg
Sentinel 20.jpg
Sentinel 21.jpg

Líbí se vám tyto stránky?

Chcete-li tyto stránky podpořit, zkopírujte si jeden ze dvou HTML kódů loga Papermanie stránek 

 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 

“Svět papírových modelů“  

PA logo 1.png
DF - pap. modelarstvi.png
ABC logo.png
MPMPM - museum.png
Creative Canon.png
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Jiří Velocha 2007-2022 Papermanie.cz - kopírování, úpravy, nebo jiné použití původních textů, částí textů, fotografií, obrázků, či jiných souborů z těchto stránek do jiných www, textových materiálů a digitálních nosičů mimo tyto stránky, je povoleno pouze s písemným souhlasem autora těchto stránek a s uvedením těchto www jako zdroje. Komerční subjekty si pro přebírání obsahu dohodnou předem podmínky, viz. kontakty. 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one