PM shop - poštovné a balné:

Dobírka CZ:                 -     139Kč
Doporučeně CZ:         -      77Kč
Od 1900Kč zaslání v CZ zdarma
Podrobné info: CENÍK POŠTOVNÉHO
Tento “kurz“, autor těchto www, sepsal již v r. 2000 a od r. 2008 je zde v jednodušší verzi k dispozici. Vhodný je pro spíše začínající modeláře. Preferovány jsou zde jednoduché postupy, ke kterým nepotřebujete žádné speciální a drahé pomůcky, ani nemusíte být “superlepič“. Takže se nechejte inspirovat a alespoň něco si vyzkoušejte.
papermanie@email.cz , nebo ↓
FRANTIŠEK SOCHOR
F.Sochor úvodní foto.jpg


V dalším povídání s autorem, se seznámíte se začátky pana Františka Sochora. Pokud byste nevěděli o koho se jedná, tak jde o dnes již známého autora tzv. Fireboxů, kterými vlastně začínal, a které se v podstatě rozšířily hlavně díky jejich publikování v časopise ABC. Na webové stránky autora, se dostanete kliknutím na úvodní obrázek.
Pojďme tedy Frantu vyzpovídat.
 
Velda: Fando vítám Tě u mě v Pokecu a hned se zeptám na to základní. Ty patříš mezi mladší autory papírových modelů, prozradíš nám, kolik je ti let a kde v současnosti žiješ?
 
Franta: Ahoj Jirko, předně bych Ti chtěl poděkovat, že si mě zahrnul mezi tvůrce papírových modelů v České republice. No a co se týká věku, tak podle modelářských akcí a setkání se mi zdá, že spíše patřím ke střední generaci.
U žen by to bylo jisté společenské Faux pas, ale já věk prozradit mohu. V červenci 2016, jsem oslavil Kristova léta (33 roků). Narodil jsem se a žiji v Praze.
 
Velda: Tak za ten věk se omlouvám, ale osobně Tě tak nějak počítám stále mezi ty mladší :). A děkovat za zařazení mezi české tvůrce nemusíš, mezi ty, jsi se zařadil dávno Ty sám :). Jak jsi se tedy vůbec dostal k papírákům?
 
Franta: Poprvé jsem se setkal s papírovými modely ve školní družině, cca v 5. třídě základní školy, kam spolužák přinesl rozpracovaný model horkovzdušného balonu. Připadlo mně to zajímavé, tak jsme se chvíli bavili, no a asi za tři dny jsem začal lepit také. Byly to ovšem těžké začátky. Stříhalo se většími zaoblenými nůžkami, lepilo se Bílou lepící pastou a v nouzi i průhlednou lepicí páskou - buď klasickou izolepou nebo papírovou páskou původně určenou na opravu bankovek. Jistě si dovedeš představit ten výsledek... :).
Nelze zapomenout na dny, kdy jsem řešil, který díl kam přijde a jak se má natvarovat. Nepomohl mi návod, ani návodné kresby. Důležité však bylo, že mě modely bavily a začal jsem se jim věnovat více.
Později, po získání více zkušeností, jsem začal používat dispersní lepidla, tak jak bylo uváděno v návodech. Postupem let a počtem slepených modelů jsem se zdokonaloval. Začal jsem rýhovat ohybové hrany ostřím nůžek, zamalovávat hrany vystřižených dílů – zprvu jen černou fixou, později vodovkami.
 
Velda: Jo tak ty začátky jsem měl téměř podobné a navíc v době mých začátků, nebyly fora a diskuse o papírácích na internetu a nebylo kde hledat rady :). Měl jsi nějakou kategorii modelů, která ti byla blíže než jiné?
 
Franta: Nezaměřoval jsem se jen na určitou oblast – architekturu nebo techniku. Stavěl jsem vše "co mi přišlo pod ruku". Neodradila mě ani složitost modelů. V některých případech jsem drobné díly neosazoval vůbec, nebo je lepil ve zjednodušené formě. Většinou to byly modely z časopisu ABC, tu a tam model z produkce nakladatelství Albatros.
 
Velda: Někteří si Tě určitě pamatuji z dřívějších dob, coby “lepiče“ papírových modelů pro ABC a mnohdy Tvé jméno bylo pod obrázky slepených modelů v ABC tak na webu stránek Ábíčka. Jak jsi se dostal k lepení modelů pro ABC a co tomu vlastně předcházelo?
 
Franta: Přes počítačový kroužek jsem se dostal do kroužku papírových modelářů, který vedla v DDM na pražském Chodově Monika Messnerová. Zde jsem s kamarády nejen sestavoval modely, ale vyráželi jsme i na soutěže a výstavy papírových modelů.
Do kontaktu s redakcí ABC, jsem se dostal na výstavě Papírový svět, kde jsem měl vystaveno několik modelů. Nevím, jestli si pamatuji dobře, ale myslím, že to bylo přes Richarda Vyškovského mladšího. Ten mě seznámil s Věrou Kudrnovou, tehdejší redaktorkou vystřihovánek v Abíčku. Měl jsem pro ně na zakázku sestavit zvětšený model Ještědu. To tenkrát ale nedopadlo, a tak první model, který jsem pro redakci lepil, byla dieselová lokomotiva řady 742 od Luboslava Šléšky. Tím se začala spolupráce s redakcí, která trvá prakticky dodnes.
 
Velda: Co Tě vedlo k tomu, že jsi začal modýlky tvořit sám, všiml jsem si, že na některých akcích tě doprovázel i tatínek, bylo to na jeho popud nebo tak nějak jsi se k tomu dostal sám?
 
Franta: Jednou z motivací pro tvorbu modelů bylo, že jsem si chtěl vyzkoušet vytvořit model podle sebe. Jak už to v životě bývá, děje se několik věcí najednou a ty tě formují a směřují na další cestě. Podobné to bylo i s mými začátky co by konstruktéra modelů. Od úprav modelů jiných autorů jsem se dostal k vlastní tvorbě. Příkladem mohou být diorámata v měřítku 1:300.
Svého času se každý rok konalo Mistrovství v jejich tvorbě, postupně jsem na jednotlivé ročníky vytvářel nová a nová diorámata. Za první autorský dokončený model lze považovat dioráma přehrady v měřítku 1:300 (obr.1). Stavba byla vytvořena z kartonové kostry a polepena předtištěnými archy kamenného zdiva. Následovalo dioráma "Výstavba silnice" s upravovanými a zmenšovanými modely (obr.2), dále dioráma "Výstavba větrné elektrárny", ve kterém již byly modely kompletně nakresleny (obr.3). Sérii diorám završila betonárna ZAPA, taktéž kompletně zkonstruovaná (obr.4).
Dioráma přehrady.jpg
Dioráma výstavby silnice.jpg
Dioráma výstavby větrné elektrárny.jpg
Betonárna ZAPA 2.jpg
Táta mě v modelářských začátcích pomáhal. Dokonce jsme spolu i několik modelů slepili. Později modelařina zůstala jen na mně. Dnes mi pomáhá na akcích s prodejem modelů a vůbec se vším, co k tvorbě modelů patří. Za ty roky si již zvykl na někdy bizarní požadavky při focení předloh pro modely a má pro mě pochopení
Velda: Pro ABC jsi lepil modely všeho druhu. Ale jak víme, svou autorskou dráhu jak jsi již naznačil, jsi začal miniboxy, později modýlky 1:50 a nakonec dokonce i hodně náročné modely 1:32. Je to záměr, nebo spíše postupný vývoj řekněme konstruktérských znalostí?
 
Franta: Konstrukce modelů byla asi logickým vyústěním jejich lepení. V tomto byly pro mě velice inspirativní besedy, které se konaly v rámci modelářských soutěží s legendárními autory papírových modelů: Ing. arch. Richardem Vyškovským, Michalem Antonickým, Ing. arch. Milanem Weinerem a Ladislavem Badalcem. Tito pánové mně otevřeli dveře k tvorbě papírových modelů. Vzpomínám si, jak jsem s Mistrem Vyškovským probíral tvorbu papírového modelu od čistého papíru. Ochotně se se mnou podělil a popsal mi kompletně postup a pomůcky.
Jak už to bývá, tak cesta k prvnímu kompletně nakreslenému modelu nebyla přímá, měla řadu slepých uliček. Nakonec jsem ale správnou cestu našel. Nejprve jsem začal experimentovat a "křížit" modely různých autorů. Jeden z pokusů kombinoval kabinu modelu PP-27 Tatra 148 od pana Vyškovského s Miniboxem Tatra 815 S3 od pana Weinera (obr.5). To již bylo v době, kdy jsem měl PC se skenerem a mohl tak upravovat měřítko. S vybarvováním jsem si ještě tehdy nevěděl rady, a tak jsem před skenováním díly plošiny do vybarvil červenou fixou :).
Kříženec miniboxu.jpg
Takže spíš je to ta druhá možnost, tedy postupný vývoj, než záměr od začátku kreslit modely v různých měřítkách. Ono vytvořit složitý model jako prvotinu se za určitých okolností dá. Musí se ale jednat o silný "citový vztah" k předloze, aby byl autor hnán potřebou dílo dokončit i přes těžkosti, které v průběhu tvorby zákonitě nastanou. Což si nejsem jist, jestli by platilo u mě. Na začátek je určitě lepší začínat s jednoduššími modely a postupem času se vypracovávat v konstrukci ke stále členitějším modelům. Tento postup se mi jeví jako motivující.
Podobně jako v případě lepení modelů je i v jejich konstrukci potřeba si najít určité postupy. To však nejde najednou a člověk se musí k výsledku dostat postupným vývojem. Myslím, že je to vidět i v řadě mých modelů Firebox. Když porovnám modely ze svých začátků a modely, které kreslím teď.
Velda: Předpokládám, že jako spoustu dalších autorů používáš k tvorbě modelů nějaký PC program. Napadlo Tě někdy vytvořit model čistě pomocí pravítka a tužky? Nebo už tohle považuješ za “pasé“?
 
Franta: Ano, určitě napadlo. Vlastně to byly mé první začátky – prázdný papír, tužka, pravítko. Modely vytvořené "v ruce" mají své neopakovatelné kouzlo. Měl jsem možnost porovnat originální kresbu archu betlému s prodávaným výtiskem. Při tisku došlo ke snížení kvality reprodukovaného díla vlivem použitého tiskového postupu. Jinými slovy, pokud člověk má talent a umí kresbu v ruce, pak ručně kreslené modely vypadají výborně a předčí počítačovou kresbu.
Moderní způsoby tvorby mají výhodu v možnosti nakreslení modelu do detailů a vytvořit tak model mnohem více podobající se předloze. Týká se to především grafické podoby, kdy se na model umístí loga, která plně odpovídají předloze. Dříve se používala ručně kreslená loga, případně později loga zmenšená a nalepená na arch s díly.  
Navíc při kreslení na notebooku se lze kreslení věnovat takřka kdekoliv. Využitím počítačů se i zjednodušila tvorba modelů, při úpravách v konstrukci. Není potřeba díl celý znovu rýsovat a vybarvovat, ale jednoduše se upraví.
Mohlo by se tedy zdát, že kreslit modely je při dnešních možnostech jednoduché. Do jisté míry, s ohledem na minulost, to platí, ovšem technika není samospasná a k tvorbě je potřeba ovládat základy geometrie, mít prostorovou představivost, na to, abych si představil, jak jednotlivé díly budou na sebe navazovat.
Tvorba modelů však není jen o rýsování, ale nese v sobě i uměleckou stránku. Když se například na vybarvení modelu použije textura, kterou se vybarví rozsáhlé plochy, tak model v celku bude vypadat hrozně. Opakující se vzor se prostě dříve nebo později prozradí. Pro vytvoření věrného modelu je potřeba si s grafickou úpravou vyhrát.
Je také rozdíl, když vytvářím model jen pro svoji potřebu nebo je určen pro ostatní modeláře. V tom případě je nutné vlastní díly modelů očíslovat, vyznačit místa pro přilepení navazujících dílů a doplnit model návodnými kresbami a textovým návodem.

 
Trabant v reklamním zbarvení.png

Velda: Fando, máš nějaký model, který považuješ za svůj nejobtížnější?
 
Franta: Asi bych ze všech modelů vybral Trabanta v reklamním zbarvení firmy Pecka Modelář (obr.6). Tento model není v konstrukci příliš složitý, vždyť má jen málo nad 30 číslovaných dílů, avšak obtížné bylo jeho vybarvení. Celý je totiž nastříkán americkou retuší. Model jsem bral jako výzvu, jestli jej bude technicky možné vytvořit. Bez počítače bych určitě takového výsledku nedosáhl.

Velda: A pamatuješ si svůj první vytvořený model, nemusí to být přímo pro ABC?
 
Franta: Prvním modelem co jsem vytvořil, byl tank Cromwell Mk.IV v měřítku 1:32. Vzorem mi byla plastiková stavebnice. Model zůstal rozpracován. Kreslen v ruce bez počítače. Slepen je pouze v bílém, pracovním, modelu (obr. 7) a první model v ABC byl hasičský Firebox Tatra 815.
 
Velda: Na obrázku, který jsi mi ukázal, vypadá tank Cromwell dost dobře, není škoda, že nebyl zrealizován do konce?
 
Franta: Jak už to tak bývá, přišly na řadu další modely, již dříve zmíněné a k dokončení tanku jsem se už zpátky nedostal.
Pracovní model tanku Cromwell Mk.jpg
Velda: Je něco, co bys do papírové podoby chtěl ztvárnit, něco co tu ještě třeba nebylo a dosud jsi se k tomu nedostal?
 
Franta: Spousta předloh by byla pěkná jako modely, ale obávám se, že vše, co bych chtěl do modelu převést, tak za život nestihnu.
 
Velda: Ano, to je známý problém i modelářský, spoustu modelů zůstane neslepeno :). Teď otázka na tělo, jak dalece je tvorba vystřihovánek pro Tebe zajímavá po finanční stránce? Myslím např. honoráře z ABC, nebo i přímé prodeje. Ony peníze bývají vždy až “na prvním místě“ :).
 
Franta: Samozřejmě honoráře z modelů přispívají do mého rozpočtu. Částky ovšem nejsou nijak závratné a uživit se jen kreslením modelů, se v ČR nedá. Peníze z prodaných modelů opět investuji zpět do dalších modelů – především tisku a do nákladů spojených se získáváním podkladů.
 
Velda: Franto, máš nějaký vzor, ze starší “gardy“ tvůrců, nebo si jedeš po své dráze?
Proč se např. zaměřuješ spíše na techniku, myslíš, že na trhu je technických modelů méně, nebo se ti technika více líbí, nebo je v tom úplně něco jiného?
 
Franta: Všichni autoři, kteří publikovali a publikují, mě zákonitě ovlivňují. Myslím, že je to poznat na modelech z mojí produkce.
Modely techniky jsou pro mě po autorské stránce zajímavější. Svoji roli sehrálo získávání podkladů pro tvorbu. Nafotit a změřit automobil je přeci jen jednodušší a dostupnější než získávat podklady pro stavby. Dnes už ale takový rozdíl v získávání podkladů nevnímám. 
Radnice v Polici nad Metují.jpg

Modely architektury se dají ale také propracovat do detailů, což jsem si ověřil o modelech Chodovské tvrze nebo radnice v Polici nad Metují (obr.8). Do budoucna bych se k architektuře opět vrátil a vytvořil například nějaký zajímavý kostelík.
 
Velda: Trošinku, jsi se z toho vzoru vykroutil, ale budiž :). Kromě tvorby modýlků, je Tvým zaměstnáním konkrétně co, jestli to není nějaké tajemství. A kolik času věnuješ tvorbě papírových modelů?
Franta: Jak už jsem řekl, tvorbou a vydáváním modelů se v Česku uživit nedá. Jednak by člověk nedělal od rána do večera nic jiného, než kreslil a lepil modely. A za druhé, jde o tvůrčí činnost a tu člověk nemůže dělat z donucení, 12 hodin denně, tedy alespoň já ne. I když existují výjimky, kdy jsem schopen pracovat 16 hodin, pak zase ale 1 – 2 dny na práci na modelu nechytnu.
Takže v současnosti je mým hlavním zaměstnáním práce na pozici IT technika.
Čas strávený nad modely opravdu nepočítám. Je ho ale opravdu hodně. Modelařina je pro mě oddych a určitě se k ní v rámci svých časových možností budu rád vracet.
 
Velda: Osobně jsem měl možnost párkrát lepit model na zakázku pro různé lidi a můžu potvrdit, že je to naprosto něco jiného, než to dělat jen tak, jak říkáš, na oddych. Franto, vím, že autoři neradi prozrazují své rozdělané práce, ale přece, máš pro modeláře nějaké překvapení?
 
Franta: V dohledné době (pozn. autora - rozhovor aktuální 08.2016), by měly vyjít další dvě Multikáry M25 a doplnit tak sérii již vydaných. Konkrétně se bude jednat o pracovní plošinu a jednostranný sklápěč. Pro Abíčko také něco malého chystám.
 
Velda: Takže modeláři se mají na co těšit. Fando, děkuji za povídání a Tvůj čas. Přeji, ještě hodně krásných modýlků a to v jakémkoliv měřítku.
 
Franta: I já děkuji za pozvání do Pokecu.

 
Děkuji Františkovi za svolení s použitím fotografií.

Líbí se vám tyto stránky?

Chcete-li tyto stránky podpořit, zkopírujte si jeden ze dvou HTML kódů loga Papermanie stránek 

 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 

“Svět papírových modelů“  

PA logo 1.png
DF - pap. modelarstvi.png
ABC logo.png
MPMPM - museum.png
Creative Canon.png
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Jiří Velocha 2007-2022 Papermanie.cz - kopírování, úpravy, nebo jiné použití původních textů, částí textů, fotografií, obrázků, či jiných souborů z těchto stránek do jiných www, textových materiálů a digitálních nosičů mimo tyto stránky, je povoleno pouze s písemným souhlasem autora těchto stránek a s uvedením těchto www jako zdroje. Komerční subjekty si pro přebírání obsahu dohodnou předem podmínky, viz. kontakty. 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one