PM shop - poštovné a balné:

Dobírka CZ:                 -     139Kč
Doporučeně CZ:         -      77Kč
Od 1900Kč zaslání v CZ zdarma
Podrobné info: CENÍK POŠTOVNÉHO
Tento “kurz“, autor těchto www, sepsal již v r. 2000 a od r. 2008 je zde v jednodušší verzi k dispozici. Vhodný je pro spíše začínající modeláře. Preferovány jsou zde jednoduché postupy, ke kterým nepotřebujete žádné speciální a drahé pomůcky, ani nemusíte být “superlepič“. Takže se nechejte inspirovat a alespoň něco si vyzkoušejte.
papermanie@email.cz , nebo ↓
01.02.2008 - V této rubrice najdete doporučené postupy při lepení papírového modelu. Jsou vhodné hlavně pro začátečníky, nebo ty modeláře, kteří se po letech k papírovým modelům vrací. Ovšem pro inspiraci je lze doporučit i pokročilejším modelářům. Kapitoly jsou seřazeny postupně podle prováděných prací, které na modelu provádíme. Jde o doporučené postupy, ne o nutnost toto řazení prací dodržovat. Jednotlivé kapitoly si otevřete kliknutím na název v levém panelu rozbalovacího menu a do další kapitoly přejdete odkazem pod článkem. Pokud máte jakékoliv dotazy můžete zaslat vzkaz ze Vzkazníku pro autora (dole na úvodní stránce).

VÝBĚR PAPÍROVÝCH MODELŮ

V ČR se v současné době můžeme setkat s vystřihovacími modely asi od patnácti českých vydavatelů papírových stavebnic včetně zaniklých, jejichž modely lze získat (ovšem některé získáme již jen spíše náhodou). Pokud k tomu přidáme velké množství dovážených modelů z  několika států Evropy, kde hlavní podíl má Polsko, je výběr tak velký, že si z papíru můžeme sestavit téměř vše, na co si vzpomeneme, počínaje domečky a katedrálami přes lokomotivy, Formule 1, bojovou techniku, letadla….až třeba po nádherné historické plachetnice jako např. na obr. č.1-3. Ovšem hodně těchto modelů je zároveň na velice vysoké technické úrovni a proto vyžadují i odpovídající modelářské zkušenosti, ke kterým by tato příručka měla alespoň částečně přispět. Není od věci se zmínit o tom, že i kvůli tomuto velkému výběru, větší cenové dostupnosti papírových modelů a jejich současné vysoké technické úrovni (viz. polské modely), se setkáváme s přecházením plastikových modelářů na modely papírové.

V první řadě se tedy podíváme na vystřihovánky samotné, kvalitu a sílu papíru. Pro začínající stavitele nejsou vhodné stavebnice ze silného papíru, tento je pro začátečníka náročný na stříhání a hlavně ohýbání. Lze pak vidět např. vykousané střihy, polámané a nepřiměřeně zaoblené ohyby, které následně brání v kvalitním sesazení jednotlivých dílů. Totéž platí pro kladívkový a jiný lesklý papír, zde mohou nastat problémy se samotným lepením, protože díly po sobě kloužou, lepidlo pomaleji vysychá a pokud je i silný je práce o to náročnější nehledě na to, že ne vše se hodí pro tisk na lesklý papír. Např. pokud je model architektury lesklý má velice daleko do reality a o tu nám ve větší či menší míře jde také. Stejně tak pokud ochytáme zpocenýma nebo mastnýma rukama tisk lesklého papíru, zůstanou na něm „daktylky" našich prstů.

Za velice pozitivní přínos je možno považovat příklad stavebnic, které používají více druhů papírů. Díly drobného, válcového či složitějšího charakteru jsou tedy tištěny na papír podstatně slabší než ostatní části, přitom některé stavebnice (např. polské) obsahují i silnější karton, ve formě zadní stránky obálky stavebnice, který lze použít např. na žebra kostry modelu, či k podlepení dílů.

Důležitá je i kvalita tisku - můžeme se setkat s neodpovídajícími barevnými odstíny, protože i u špičkových firem neodpovídají někdy barvy modelů originálům (např. u vojenské techniky). Další nepříjemnou vadou může být špatný soutisk - tzn., když barvy na jedné straně dílu chybí a na druhé přesahují tzv. „přetékají". Dále se může objevit horší kvalita tisku např. rozmazané reklamy, nepřiměřeně silné či zubaté dělící a ohybové čáry, dvojitý tisk, fleky na barevných plochách nebo dokonce tvary neodpovídající skutečnosti, lze najít i různé jiné nedostatky, ale rozhodně jich není kriticky mnoho. Ve většině případů tyto nedostatky při  samotné stavbě nevadí, ale mohou být na závadu při estetickém posouzení hotového modelu. Proto bychom si při koupi modelů měli stavebnice napřed alespoň zevrubně prohlédnout a zhodnotit klady či nedostatky tisku, abychom předem věděli, co můžeme očekávat. Takže pozor  „není všechno zlato co se  leskne" a ne vždy dostaneme za své peníze to, co bychom očekávali.

Horší situace nastane, když v průběhu stavby zjistíme větší autorské nepřesnosti rozměrů dílů, které na pohled neodhalíme (i to je možné). V současné době stále více používaného počítačového zpracování modelů i tyto nepřesnosti mizí (což platí i pro výše uvedené nedostatky). Nic méně s takovými, hlavně mírnými nepřesnostmi musíme počítat téměř u každého papírového modelu a neměly by nás při stavbě překvapit (hlavně u staršího, ručního zpracování modelů). Pokud se však jedná o nepřesnosti většího rázu (těchto je ale minimální množství), musí nastoupit naše mnohdy i velké umění improvizace a představivosti abychom model zdárně dokončili. Toto ale získáme jen zkušeností, a čím více modelů sestavíme, tím větší bude i naše schopnost poradit si s různými nástrahami. O to větší radost pak je z dokončeného modelu. Částečně si lze pomoci tak, že si přečteme recenzi modeláře, který určitý model již stavěl a upozorňuje ostatní zájemce na tyto nedostatky, ale i na možné úpravy. Bohužel v papírovém modelářství toto zatím na rozdíl např. od modelářství plastikového, není tolik rozšířeno. Recenzovaných papírových modelů je velice málo. Tyto recenze se dříve občas objevily v  časopise Modelář a některé najdeme na internetových stránkách o papírových modelech, jak českých tak zahraničních. Na stránkách, které čtete jich několik postupně naleznete také.

Pro začátečníky existuje již poměrně dostatečné množství vydávaných modelů, ale stačí začít s modely ze zmíněného  ABC. Pro osvojení práce s nůžkami lze doporučit např. různá diorámata, kde je spousta všelijakých plochých figurek, na kterých se lze alespoň částečně naučit stříhat jak v rovině tak oblouku. Čím přesněji se figurky daří vystřihnout tím lépe. Dalším stupněm by mohla být jednoduchá architektura, protože u jednodušších domečků je většina ohybů rovinných a díly se na sebe sestavují daleko snadněji než např. u modelu technického typu. Lze ale i koupit např. jednoduché technické modely (traktory, náklaďáky, auta atd.). V podstatě jde o to, aby začínající modelář jakéhokoliv věku byl schopen model dokončit. Proto by neměl zbytečně přeceňovat své síly, aby ho samotná stavba neodradila a tím neznechutila práci na dalších modelech. Mějte na paměti, že i stavebně jednoduchý model, pokud je kvalitně a čistě sestaven vypadá dobře a ve většině případů po dokončení předčí mnohem složitější nezvládnuté, špatně sestavené modely! Proto se nestyďte začít s jednoduššími modely, vše chce svůj čas. Až zvládnete jednodušší, můžete zkusit tvarově náročnější model a s větším počtem dílů. Přes to všechno, doporučuji všem začátečníkům, pokud nemají modeláře např. v rodině, poptat se po nějakém kroužku, nebo sdružení v okolí (existují i kluby papírových modelářů), kde mu zkušení modeláři určitě rádi poradí. A malá rada  - pokud získáte krásný složitý model darem, třeba na vánoce nebo narozeniny, nejednejte zbrkle,a i když se vám model sebevíce líbí a už, už začínáte stříhat, zabrzděte a  raději si ho uschovejte na dobu, až ho budete schopni sestavit, určitě Vám potom udělá větší radost a nebudete  jím zklamáni!

Ze zkušenosti lze doporučit sehnat si k modelu náhradní díly, tzn. různé rozstříhané a třeba nekompletní části toho modelu, který máme v úmyslu stavět. Někteří modeláři hlavně v zahraničí si model nejprve zkopírují na černobílou verzi a na této se vlastně konkrétní model učí postavit. Tento způsob lze bez problémů využít i tak, že si model nebo jeho části zkopírujeme na tenký papír a následně po slepení složitějších partií polepíme tyto kopie originálními díly, nebo si je prostě jen vyzkoušíme napasovat, abychom věděli, jak originální díly budou „sedět". Na druhou stranu originální náhradní díly jsou vhodné nejen při opravách, ale i při různých úpravách - např. větší plastičnost modelu, čímž se zvýší jeho atraktivnost (vystouplé části u staveb, různé poklopy a stupínky na technice atd.). Pomocí těchto originálních náhr. dílů lze i z  jednoduché „vystřihovánky" postavit velice kvalitní prostorový model obr.č.0. Záleží jen na našem smyslu pro realitu a třeba možnosti obstarání dokumentace originální předlohy, protože na modelech by neměly být prováděny úpravy, které neodpovídají skutečnosti!! Je ale potřeba si uvědomit, že pokud chcete model jakkoliv upravovat a doplňovat náhradními díly a různými vylepšeními, je nutné především umět kvalitně slepit model v základní verzi bez jakýchkoliv úprav!!

Důležitý je i návod ke stavbě - můžeme se setkat s návody velice podrobnými, které jsou někdy až nepřehledné nebo naopak velice strohé, či ve formě rozfázovaných nákresů nebo fotografií. Proto si lze vybrat modely s návody, které vyhovují naší zkušenosti. Čím více nám autor v návodu ukáže, tím lépe se bude model stavět (pozor na zmíněnou nepřehlednost). Vždy je, ale dobré návod, návodné kresby nebo fotografie řádně prostudovat a celý postup si několikrát tak říkajíc „přehrát" v hlavě. Je vhodné dodržet autorem doporučené technologické zpracování a pořadí slepovaných dílů, aby nedošlo k  opomenutí některé operace a tím ke zbytečným nemilým překvapením při stavbě. V předstihu lze zpracovávat snad jen díly, které jsou stejné a ve stavebnici se opakují vícekrát (např. kola dopravních prostředků, okna budov apod.)

02.) Čistota práce

 

Líbí se vám tyto stránky?

Chcete-li tyto stránky podpořit, zkopírujte si jeden ze dvou HTML kódů loga Papermanie stránek 

 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 

“Svět papírových modelů“  

PA logo 1.png
DF - pap. modelarstvi.png
ABC logo.png
MPMPM - museum.png
Creative Canon.png
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Jiří Velocha 2007-2022 Papermanie.cz - kopírování, úpravy, nebo jiné použití původních textů, částí textů, fotografií, obrázků, či jiných souborů z těchto stránek do jiných www, textových materiálů a digitálních nosičů mimo tyto stránky, je povoleno pouze s písemným souhlasem autora těchto stránek a s uvedením těchto www jako zdroje. Komerční subjekty si pro přebírání obsahu dohodnou předem podmínky, viz. kontakty. 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one